Γραφικές Τέχνες – Ψηφιακή Απεικόνιση – Μουσική

Συμβάλουμε ποιητικά, φέρνοντας στο φώς τις ιδέες!

Βήματα Μορφοποίησης

Στηριζόμενοι σε ιδέες συγκεκριμένου θέματος, αρχίζουμε την διαδικασία του σχεδιασμού-μορφοποιήσεως…

Επιλέγοντας από προσχέδια που δηλώνουν την παρουσία του θέματος, επεξεργαζόμαστε αυτά μέχρι την κατάληξη τους…

Έχοντας υπολογίσει αισθητικά αλλά και ικανοποιητικά ποιά πρόταση, απευθύνεται εννοιολογικά στην αρχή του θέματος, ολοκληρώνουμε το έργο!

Ολοκληρωμένες Παρουσιάσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Παρουσίαση της επαγγελματικής δραστηριότητας σας στο ευρύ κοινό με στόχο την επικοινωνία του με την επιχείρηση σας και εσάς.

ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Περιγραφή μιας ιδέας σχετιζόμενης με προωθημένα προϊόντα μιας επιχείρησης με σκοπό την ανάδειξη τους αλλά και της επιχείρησης.

ΛΟΓΟΤΥΠΑ

Μορφοποιήση εκείνης της ιδέας που θ’ αποτελέσει λογότυπο κι επομένως χαρακτηριστικό εταιρικό έμβλημα επιχείρησης.

Βρόχοι και Τραγούδια

Σύντομες μουσικές συνθέσεις που μπορούν να ενσωματωθούν σε διαφόρου τύπου εικαστικές τέχνες αλλά και τραγούδια γι’ απλή ακρόαση.

“…μία ιδέα μπορεί να γίνει τίτλος, πληροφορία, κατεύθυνση…”

καταφέρνοντας να επιζήσει και να σχηματιστεί από τη δυναμικότητα και το δημιουργό της!