Γραφικές Τέχνες – Ψηφιακή Απεικόνιση – Μουσική

Συμβάλουμε ποιητικά, φέρνοντας στο φώς τις ιδέες!

Βήματα Μορφοποίησης

Σημείο εκκίνησης κάποιες ιδέες ενός συγκεκριμένου θέματος, ως οδηγοί στην διαδικασία σχεδιασμού-μορφοποιήσης…

Επιλέγοντας από προσχέδια που δηλώνουν την παρουσία του θέματος, επεξεργάζονται αυτά μέχρι την κατάληξη τους…

Έχοντας υπολογίσει αισθητικά αλλά και ικανοποιητικά ποιά πρόταση, απευθύνεται εννοιολογικά στην αρχή του θέματος, ολοκληρώνεται το έργο!

Ολοκληρωμένες Παρουσιάσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Παρουσίαση της επαγγελματικής δραστηριότητας του/ης εκάστοτε ενδιαφερόμενου/ης στοχεύοντας την επικοινωνία του/ης με το ευρύ κοινό.

ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Περιγραφή μιας ιδέας σχετιζόμενης με προωθημένα προϊόντα μιας επιχείρησης με σκοπό την ανάδειξη τους αλλά και της επιχείρησης.

ΛΟΓΟΤΥΠΑ

Μορφοποιήση εκείνης της ιδέας που θ’ αποτελέσει λογότυπο κι επομένως χαρακτηριστικό εταιρικό έμβλημα.

ΒΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Σύντομες μουσικές συνθέσεις που μπορούν να ενσωματωθούν σε διαφόρου τύπου εικαστικές τέχνες αλλά και τραγούδια γι’ απλή ακρόαση.

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παρουσιάσεις εικαστικών έργων υπό μορφή κίνησης προς εντύπωση του κοινού αναδεικνύοντας το εύρος μεταδοτικότητας της διαφήμισης.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας έχοντας ως βάση τις τρέχουσες πλατφόρμες ανάπτυξης και δημιουργίας μιας επιχείρησης ή ατόμου στο διαδίκτυο.

“…μία ιδέα μπορεί να γίνει τίτλος, πληροφορία, κατεύθυνση…”

καταφέρνοντας να επιζήσει και να σχηματιστεί από τη δυναμικότητα και το δημιουργό της!