Επαγγελματικές κάρτες

…γυναικείων ενδυμάτων, διαφημιστικής εταιρείας, πολυμεσικών εφαρμογών, κομμωτηριόυ, αναψυκτηρίου, κατασκευής επίπλων και ξένων γλωσσών…

η παρουσίαση των παρακάτω επαγγελματικών καρτών αποτελεί δείγμα ολοκληρωμένων προτάσεων από τον Κοσμίδη Χρήστο