Με τι ασχολούμαστε

Παρακάτω παρατίθενται οι κατηγορίες και με τι ασχολούμαστε:

Γραφικά

Εξώφυλλα βιβλίων,

Μπροσούρες,

Επαγγελματικές Κάρτες,

Ταχυδρομικοί Φάκελοι,

Επιστολόχαρτα,

Λογότυπα,

Συσκευασίες και Ετικέτες,

Αφίσες

κ.α.