Πολυμεσικές εφαρμογές

…παρουσίασης γυναικείων ενδυμάτων σε μέσα κοινωνικής διδκτύωσης…

η παρουσίαση των παρακάτω πολυμεσικών εφαρμογών αποτελεί δείγμα ολοκληρωμένων προτάσεων από τον Κοσμίδη Χρήστο