Φυλλάδια

…εστιάσεως, εταιρείας υπολογιστών, αναψυκτηρίου…

η παρουσίαση των παρακάτω φυλλαδίων αποτελεί δείγμα ολοκληρωμένων προτάσεων από τον Κοσμίδη Χρήστο