Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν τη Χρήση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τη Webnode, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας “digitallifeage.com” και το περιεχόμενο αυτής.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης είναι μεταξύ Εμάς και των Χρηστών και κανένα άλλο πρόσωπο δε δικαιούται να επωφελείται από αυτούς.

Τιμολόγηση

Όλες οι υπηρεσίες έχουν μια καθορισμένη τιμή ή εύρος τιμών, που προκύπτουν από την αξία των προσφερόμενων χαρακτηριστικών συνυπολογίζοντας τον απαιτούμενο για την παραγωγή τους χρόνο που δαπανείται. Οι τιμές αυτές μπορούν να προσαρμόζονται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μεταβολές της αγοράς ή να αντικαθίστανται προσωρινά από ειδικές/προωθητικές (promotional) τιμές. Οι τιμές βρίσκονται στο τοπικό νόμισμα (EUR).

ΑΓΟΡΑ

Ως “επιτυχώς ολοκληρωμένη”, ορίζεται μία πληρωμή όταν το πλήρες ποσό έχει κατατεθεί και ένα αποδεικτικό στοιχείο έχει δημιουργηθεί από εμάς προς εσάς αναφερόμενο στην αγορά που επιτύχατε. Υπάρχει χρονικό διάστημα 1 ημέρας κατά την οποία μπορείτε να αιτηθείτε την ακύρωση της συναλλαγής σας. Με το πέρας της διάρκειας αυτής η παραγγελία σας ορίζεται σε αναμονή εως ότου κριθεί πληρωτέα και άρα “επιτυχώς ολοκληρωμένη”.

Σημείωση: Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων σας στην αίτηση της παραγγελίας σας.

Ιδιοκτησία Περιεχομένου

Δεν θα αναδημοσιεύετε ούτε και θα αναδιανέμετε με οποιοδήποτε τρόπο, υλικό της ιστοσελίδας digitallifeage, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του νόμιμου ιδιοκτήτη του εν λόγω υλικού.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε κατοχυρωμένο από πνευματικά δικαιώματα υλικό, εμπορικά σήματα καθώς και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υλικών ή περιεχομένων που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας της digitallifage εξακολουθούν πάντα να βρίσκονται στην δικαιοδοσία μας. Δεν θα αντιγράφετε, αναπαράγετε, διαθέτετε, εκμεταλλεύεστε εμπορικά ούτε και θα έχετε οποιαδήποτε μορφής όφελος/κέρδος από τέτοιο υλικό ή περιεχόμενο, ούτε και θα βοηθήσετε/διευκολύνετε Τρίτους σε δράσεις.

Παραβίαση των Όρων Χρήσης Μας

Μη τήρηση των όρων που αναφέρονται σε δραστηριότητες που αντιβαίνουν ή παραβαίνουν τους παρόντες Όρους Χρήσης, Σας καθιστούν υποκείμενους σε πειθαρχική και νομική δίωξη.

Αποποίηση Ευθυνών

ΔΕ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Ή ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ (DOWNLOADING) ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ. ΔΕ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ (DOWNLOADING) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ.

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ DIGITALLIFEAGE, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ DIGITALLIFEAGE , ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ “ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ”.

Τρίτα Πρόσωπα

Δεν υποστηρίζουμε και δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόν ή υπηρεσία που διατίθεται μέσω Τρίτων Ιστοσελίδων.

Εξαιρέσεις Εγγύησης

Καμία συμβουλή ή πληροφορία –είτε προφορική είτε γραπτή- που έχετε λάβει από τη Digital Life Age, μέσω των, ή από τις υπηρεσίες Μας δεν αποτελεί εγγύηση, εφόσον δεν αναφέρεται ρητά στους όρους.

Αλλαγές και Ανανεώσεις των Όρων

Η Digital Life Age DLA διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει τους Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή. Ενθαρρύνουμε όλους τους Χρήστες να διαβάσουν πλήρως αυτή τη συμφωνία και να την επανεξετάζουν τακτικά.